Ladik Haber

Yeraltı Zenginlikleri

Ladik, Kurşunlu, Bahçe Saray ve Sızma mahallelerini kapsayan bu coğrafi alan, madensel kaynak bakımından Lâdik – Sızma yöresi olarak adlandırılır. Bu yöre çok sayıda civa yatağının bulunduğu bir bölgedir. Ayrıca Çinko ve Kurşun madeninde zenginleşme gösterdiği bilinmektedir. Yöredeki ETİBANK civa işletmesi kapananadek Türkiye’nin Civa ihtiyacının %45 i bu bölgeden sağlanmakta idi. Yine aynı yörede mermer yatakları bulunmuş ve bu yatakları zaman zaman işleten özel yatırımcılar olmuştur. Hacetepe Üniveristesi Bilim adamlarınca (Ahmet Erdal OSMANLIOĞLU ve Hızır Tufan ERSOY ) yapılan araştırmada Ladik bölgesi mermerlerinin sağlam, uniform yapıda oluşu, doldurma ve yapıştırmayı gerektiren kusurlara sahip olmayışı ve işletilebilme niteliğinin iyi olması nedeni ile “A” sınıfı mermer olduğu kanıtlanmış ilgili araştırma 1993 TÜRKİYE X I I I . Madencilik Kongresinde duyrulmuştur. Yine 1990 yıllarında Karadeniz Teknik Üniversitesi bilim adamlarınca (Miğraç AKÇAY) yörede değişik dere bölgelerinden 250 metre aralıklarla alınan 145 adet numunelerle bilimsel bir araştırma yapılmış yapılan çalışmaları anlatan makale Türkiye Jeoloji Bülteni şubat 1998 sayısında yayınlanmıştır. Bu araştırma neticesinde yörenin halen zengin bir Civa-Antimon (Hg-Sb) yatağı olduğu bunun yanında Kurşun (Pb), Çinko (Zn) ve Bakır (Cu) zenginleşmesin gözlendiği makalede yer almıştır. Yine ilgili yörenin Bakır (Cu) Gümüş (Ag) için potansiyel bir işletme sahası olduğu belirlenmiştir. Araştırmada Altın madeni için ise var olduğu ancak yeterli zenginleşme ile ilgili bulgulara ulaşılamadığı ancak civa içeren bu bölgelerde altın olma ihtimali her zaman var olduğu yorumu yapılmıştır. Netice olarak Ladik Mahallesi Civa, Kurşun, Mermer, Bakır ve Gümüş madeni bakımından işletilmeye müsait çok zengin bir yerde bulunmaktadır. Atın madeni için kesin ve net bir şey söylemek mümkün değildir.